Gulf Oil

GÜNCEL POMPA FİYATLARI
Pompa fiyatlarımızı görmek istediğiniz ili seçiniz:

Gulf'ta Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çalışan profilimiz, konusunda deneyimli, eğitim düzeyi yüksek, genç, dinamik, uluslararası platformda çalışan ve iyi düzeyde yabancı dili olan, analitik, başarı odaklı, yeniliğe ve gelişime açık  çalışanlardan oluşturmaktadır.

Çalışanlarımızı, Grubumuzu ileri doğru taşıyacak, en önemli değerimiz olarak görmekteyiz. İnsan Kaynakları politikamız, bir yandan Şirket stratejilerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları süreçlerini yürütmek, diğer yandan ise çalışanlarımıza yatırım yaparak yenilikleri takip ederek, her konuda  bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve dinamik tutmaktır. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ GENEL İLKELERİ

Seçme ve Yerleştirme
İşe alım sürecimiz Şirketimize yapılan iş başvuruları, anlaşmalı internet portalları ve bu konuda hizmet veren profesyonel danışmanlık Şirketleri aracılığıyla yapılmaktadır.  Açık pozisyonlarda, alınan başvurulardan, işin niteliklerine uygun adaylarla görüşmeler yapılarak, pozisyonun gereklilikleri açısından değerlendirilir. Adayın işe uygunluğu, bilgi beceri düzeyi yanında çalışan profili açısından Grup kültürüne uygunluğu da önem taşımaktadır.

Değerlendirmeler sonucunda, işe alım süreci, referans araştırmaları sonrasında en uygun adaya iş teklifi yapılması ile sonuçlanır. İş teklifi yapılmayan adaylara konuyla ilgili bilgi verilir ve uygun olabilecek başka açık pozisyonlar için aday veritabanında saklı tutulur.

Performans Yönetimi
Performans yönetimi, hedeflere dayalı performans yönetim sistemi olarak uygulanmaktadır. Her yıl Şirket stratejileri doğrultusunda spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı, zamana bağlı iş hedefleri belirlenerek yöneticileri tarafından çalışanlara verilir. Değerlendirme; açık performans sistemine göre değerlendirilen personel ile karşılıklı görüşülerek yapılmaktadır. Ara dönemlerde performans görüşmeleri yapılarak süreç yönetilir. Tüm değerlendirmeler, taraflara açık olarak elektronik ortamda yapılır. Yıl sonu yapılan performans değerlendirmesi sonuçları,  ücret artışları, terfi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi insan kaynakları süreçlerine ve çalışanların gelişimine katkı  sağlar.

Kariyer Yönetimi
Yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, daha fazla ve farklı sorumluluklar  almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önemli bir önceliğimizdir. Şirketimizde yükselme, dikey veya yatay olabilir. Şirket içinde oluşan açık kadrolarımız da öncelikle kendini yetkinlik açısından geliştiren çalışanlarımız tarafından doldurulmaktadır.

Eğitim
Eğitim, Kurumumuzun en çok önem verdiği İnsan Kaynakları süreçlerinden biridir. Çalışanlarımızın kariyerleriyle ilgili alanlarda ya da bireysel gelişim sağlayabilecekleri alanlarda bilgi ve becerilerini arttırmaları için yıl içinde eğitim planı yapılarak gerek toplu halde grup eğitimleri yapılmakta, gerekse farklı eğitim kurumları tarafından açılan eğitimlere çalışanlarımızın katılımı sağlanmaktadır.

 

İş başvurularınız için tıklayınız.

istanbul'da web tasarım ve grafik tasarım'da profesyonel hizmet.
info@ajansim.net | www.ajansim.net